Múzeum Mélygarázs Házirend

 1. ÁLTALÁNOS ELVEK

 • A Mélygarázs a látogató közönség részére rendelkezésre álló épületkomplexum, melyet a jelen Házirend foglalt szabályok és a Mélygarázs általalános szerződési feltételeinek kötelező érvényű betartása mellett lehet igénybe venni. 14 év alatti gyermek csak szülői, illetve felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat a Mélygarázsban.
 • A Mélygarázs látogatásának és szolgáltatásai igénybevételének feltétele, hogy a látogató tudomásul veszi és maga részére kötelező jellegűnek elfogadja a jelen Házirendben és a Mély-garázs általalános szerződési feltételeiben foglaltakat. A Mélygarázs Házirendjének egy teljes példánya a Mélygarázs kijárati sorompói mellett található információs ponton, a látogatók részére készített kivonatai lépcsőházak liftjeivel szembeni tájékoztatókon elhelyezésre kerültek, illetve ligetbudapest.hu weboldalon is megtalálható. A Mélygarázs általános szerződési feltételei a ligetbudapest.hu weboldalon került közzétételre.

 1. TÁJÉKOZÓDÁS

 • Az egyes szolgáltatások elérhetőségéről, helyszínéről kérjük tájékozódjon a kihelyezett útmutatókról és térképekről.
 • Minden nap 6:00 órától 22:00 óráig garázsmester tartózkodik a Mélygarázs kijárati sorompói mellett található információs ponton, aki a Mélygarázs rendjéről és a parkolástechnikai berendezések üzemszerű működéséről gondoskodik.
 • A Mélygarázs három gépjármű parkoló szinten és egy kerékpártároló szinten nyújt szolgálta-tásokat. Kérjük ennek megfelelően az Ön számára legmegfelelőbb szolgáltatást válassza ki és vegye igénybe.
 • A Mélygarázs a Dózsa György út – Damjanich utca – Dvořák sétány kereszteződés felől a lehajtó rámpán közelíthető meg, a kihajtás a Dózsa György út – Dembinszky utca kereszteződésnél található.
 • A kerékpártároló az újonnan kialakított Promenád és a Dvořák sétány kereszteződéséhez közel a park felől, lehajtó rámpán közelíthető meg.
 • Gyalogos távozás esetén a négy akadálymentes lépcsőház földszinti pavilonján keresztül tudja elhagyni a létesítményt. Gyalogos megközelítés ugyanezeken a pavilonokon keresztül történik.
 • A létesítményben szintenként szociális blokkok kerültek kialakításra akadálymentesített egységekkel együtt.

 1. ÁRAK, FIZETÉS

 • A parkolási díjakat és parkolási bérletet a Mélygarázs területén elhelyezett fizető automatáknál lehet kiegyenlíteni. Fizetésre az információs ponton nincs lehetőség.
 • A Mélygarázs területén 7 db fizető automata került kihelyezésre
  • 4 db fizető automata található a lépcsőházak földszinti pavilonjánál, kizárólag bankkártyás fizetési lehetőséggel
  • 1 db fizető automata található a P1 parkolási szinten a kihajtó sorompók előtt készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőséggel
  • 2 db fizető automata található a P2 és P3 parkolási szinteken a C lépcsőházba vezető kijárati ajtók mellett készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőséggel
 • ÁFA-s számla igény esetén a fizető automaták kezelőfelületén a fizetést megelőzően válassza ki a nyugta kérés lehetőséget, majd a megkapott nyugta képét a számlázási adatokkal együtt küldje el a fizetést követő 5 napon belül a szamla@ligetbudapest.hu e-mail címre
 • Parkolási díjak gépjárművek számára (automatáknál fizetendő):
  • Gépjárművek parkolási díja nappali időszakban: 300 Ft / megkezdett óra. Nappali időszakban az első két megkezdett óra kedvezményes díja: 250 Ft
  • Gépjárművek parkolási díja éjszakai időszakban: 200 Ft / megkezdett óra.
  • Gépjárművek napi maximálisan fizetendő díja (24 órás bent tartózkodás esetén) 3 000 Ft.
  • A gyors megállási helyeken és a villámtöltőkhöz kapcsolódó parkolóhelyeken a meghatározott maximális várakozási időn felül fizetendő tarifa 1 500 Ft / megkezdett óra
  • Elveszett jegy pótlásának egyszeri díja: 5 000 Ft.
 • Parkolási bérletek gépjárművek számára (automatáknál fizetendő):
  • Parkolási bérletet a fizető automatáknál lehetséges kiváltani. A kiváltott bérlet jogosultságot a fizető automata által kiadott papír alapú bérletkártya igazolja. Amennyiben bérletéhez hozzá akarja rendelni gépjárműve rendszámát, hogy a bejárati sorompó a bérlethez rendelt rendszám alapján automatikusan nyíljon kérjük fáradjon a Mélygarázs kijárati sorompói mellett található információs ponthoz.
  • 30 napos bérlet egész napra: 49 500 Ft
 • érvényes a kiváltás napjától számított 30 naptári napig minden nap 0—24 órában
 • a bérlet időszakán túli parkolásért az aktuális parkolási tarifa szerinti díjat számítja fel a rendszer, amelyet a kihajtást megelőzően a rendszám megadásával a fizető automatáknál lehet kiegyenlíteni
  • 30 napos éjszakai bérlet: 12 500 Ft
 • érvényes a kiváltás napjától számított 30 naptári napig minden nap 20:00 és 9:00 között
 • a bérlet időszakán vagy az éjszakai időszakon túli parkolásért az aktuális parkolási tarifa szerinti díjat számítja fel a rendszer, amelyet a kihajtást megelőzően a rendszám megadásával a fizető automatáknál lehet kiegyenlíteni
  • 30 napos nappali bérlet: 29 500 Ft
 • érvényes a kiváltás napjától számított 30 naptári napig minden nap 8:00 és 21:00 között
 • a bérlet időszakán vagy a nappali időszakon túli parkolásért az aktuális parkolási tarifa szerinti díjat számítja fel a rendszer, amelyet a kihajtást megelőzően a rendszám megadásával a fizető automatáknál lehet kiegyenlíteni
 • Parkolási bérletek cégek számára: érdeklődjön a partner@ligetbudapest.hu e-mail címen
 • Éves parkolási bérlet 6. és 7. kerületi, érvényes kerületi parkolási engedéllyel rendelkezők számá-ra: 2 000 Ft / naptári év
  • érvényes a tárgyévet követő év február 28.-ig, minden nap 17:00 és 09:00 óra között
  • a bérlet időszakán vagy a nappali időszakon túli parkolásért az aktuális parkolási tarifa szerinti díjat számítja fel a rendszer, amelyet a kihajtást megelőzően a rendszám megadásával a fizető automatáknál lehet kiegyenlíteni)
  • a lakossági bérlet online igényelhető a ligetbudapest.hu/lakossagiparkolas oldalon, a bérlet aktiválásához a lakossági parkolási engedélyt igazoló irat feltöltése szükséges
  • az Üzemeltető az éves lakossági parkolási bérletet megváltók közül egyszerre 200 gépjármű számára biztosítja a bérlet időszakában történő díjmentes parkolást, a parkolóhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. Amennyiben a 6. és 7. kerületi környékbeli lakosság számára fenntartott behajtási keret betelt, a normál díjszabás szerint fizetendő a parkolás.
 • Parkolási díjak motorkerékpárok számára (az automatáknál történő fizetést megelőzően a motorkerékpáros parkolójegyek a Mélygarázs kijárati sorompói mellett található információs ponton érvényesítendők):
  • Motorkerékpárok parkolási díja nappali időszakban: 200 Ft / megkezdett óra. Nappali idő-szakban az első két megkezdett óra kedvezményes díja: 150 Ft
  • Motorkerékpárok parkolási díja éjszakai időszakban: 100 Ft / megkezdett óra.
  • Motorkerékpárok napi maximálisan fizetendő díja (24 órás bent tartózkodás esetén) 2 000 Ft.
 • Kerékpáros parkoló és öltöző éves bérlet díja: 30 000 Ft (érvényes a kiváltás napjától számított 365 napig, minden nap 0—24 órában)

 1. SZABÁLYOK ÉS TILALMAK

 • A Mélygarázsba történő belépéssel Ön elfogadja a jelen Házirendet és a Mélygarázs általános szerződési feltételeket.
 • A Mélygarázsban kizárólag azok a személyek tartózkodhatnak, akik a Mélygarázs szolgáltatásait igénybe veszik. A Mélygarázs területén a KRESZ szabályai érvényesek. A Mélygarázs kizárólag a kihelyezett jelzések, korlátozások és a KRESZ szabályainak betartásával vehető igénybe.
 • A Mélygarázs teljes területén – eltérő jelzés, illetve korlátozás hiányában - a megengedett sebességhatár minden gépjármű esetén: 10 km/h.
 • A Mélygarázs területére gázüzemű gépjárművel, illetve állati erővel vontatott gépjárművel behajtani tilos.
 • A Mélygarázs teljes területén a nyílt láng használata tilos.
 • Tilos a Mélygarázsba tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot bevinni, illetve ott tárolni, a lezárt, gyári tankban lévő üzemanyag kivételével.
 • Tilos a Mélygarázsban a jármű helyszíni szerelése, javítása.
 • Tilos a Mélygarázsban rendszám nélküli gépjárművet tárolni.
 • A Mélygarázs behajtási magasságkorlátozóval van felszerelve. A megengedett legnagyobb járműmagasság a P1 parkolási szinten 2,3 m, a P2 és P3 parkolási szinteken 2,1 m.
 • A megengedett legnagyobb járműhosszúság: 5 m, tengelyterhelés 3,5 t.
 • A Mélygarázs és annak környezete kamerával megfigyelt terület.
 • A Mélygarázs területén kisgyermekek kizárólag felnőtt kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak.
 • Kérjük, tartsa be a használati előírásokat és olyan állapotot hagyjon maga után, amilyet Ön is szeretne találni, ha legközelebb ellátogat ide.
 • A Mélygarázst mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja.
 • Gyalogosan a Mélygarázs területén kérjük, hogy a kijelölt, felfestett gyalogos útvonalakat használja. Gépjárművel közlekedéskor fokozottan ügyeljen a gyalogosforgalmi útvonalakra.
 • Gyalogosan soha ne közlekedjen a járműrámpán, mert súlyosan balesetveszélyes.
 • Gépjárművel vagy kerékpárral haladva fokozottan ügyeljen, hogy nedves, jeges, havas időben, vagy olajfolt esetén a rámpa csúszós lehet.
 • A használati szabályok és a KRESZ szabályok be nem tartásából eredő sérülésekért, károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
 • A használatra ideiglenes lezárás vagy karbantartás miatt alkalmatlan beállókat a garázsmester lekeríti és figyelmeztető jelzéssel látja el (kordon, figyelmeztető tábla). Ezeknek a beállóknak a használata a javításig, karbantartás befejezéséig és a korlátozó jelzések eltávolításáig tilos.
 • Vigyázzon a Mélygarázs és a berendezési tárgyak épségére.
 • A Mélygarázs területén a falból kiálló, mennyezetről lelógó, ezért sérülékeny elemek is találhatók. Kérjük ezekre a szolgáltatás igénybevétele során fokozottan ügyeljen. Ezeket az elemeket az Üzemeltető figyelem felhívó és veszélyjelző színezéssel és jelölésekkel látta el.
 • A Mélygarázs területén tilos alkohol, illetve tudatmódosító szerek fogyasztása és a dohányzás, kérjük, hogy csak a felszínen kijelölt dohányzóhelyeken dohányozzon.
 • Ügyeljen arra, hogy viselkedésével ne zavarjon másokat.
 • A Mélygarázs területére behozott, lerakott, ott felejtett tárgyakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
 • Amennyiben elvesztett tárgyat talál, kérjük adja azt le a Mélygarázs kijárati sorompói mellett található információs ponton. Amennyiben Ön vesztett el tárgyat, érdeklődjön az információs
 • A Mélygarázs területén hulladék, szemét csak a kijelölt tárolókban helyezhető el.
 • A Házirend megsértése, mások indokolatlan zavarása, zaklatása, erőszakos magatartás esetén a garázsmester figyelmezteti az elkövetőt, vagy súlyos esetben kihívja a rendőrséget.
 • A létesítményben, annak vagyontárgyaiban, vagy a más használók vagyontárgyaiban okozott károkért a károkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Szándékos rongálás, graffitizés, falragaszok kihelyezése, nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, közszemérmet sértő viselkedés, drog vagy alkoholfogyasztás, illetve egyéb szabálysértésre vagy bűncselekményre utaló körülmény esetén az Üzemeltető feljelentést tesz és kártérítési igénnyel is él az elkövetővel szemben.
 • A mozgáskorlátozottak gépjárművei részére fenntartott, jelzőtáblával vagy útburkolat jellel megjelölt parkolóhelyen kizárólag az a mozgásában korlátozott személy, valamint a mozgásában korlátozott személyeket szállító gépjármű vezetője tartózkodhat, aki a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendelet szerint a parkolási igazolványt a gépjárműben elhelyezte.
 • Tilos a Mélygarázs területén az Üzemeltető előzetes engedélye nélkül szórólapot terjeszteni, feliratot elhelyezni, kéregetni, engedély nélkül fotózni, kérdőíves vagy egyéb felmérést végezni, engedély nélküli kereskedelmi vagy ügynöki tevékenységet végezni.

 1. A MÉLYGARÁZS BIZTONSÁGA

Őrzésvédelem és biztonság

 • Biztonsági szolgálat: A Mélygarázs őrzésvédelmét az Üzemeltető által kötött külön szerződés szerint, a feladat nagyságának megfelelő szakértelemmel rendelkező vállalkozó (a továbbiak-ban: biztonsági szolgálat) látja el.
 • A biztonsági szolgálat tevékenységének jogalapja: A Mélygarázs őrzésvédelmét ellátó biztonsági szolgálat feladatát a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény- kiemelten annak 26.§. - 27.§. szakaszaiban foglaltakra -, valamint a vonatkozó szerződése és a jelen Házirend alapján teljesíti. A Házirendet a biztonsági szolgálat köteles és jogosult betartatni.
 • Azokat a személyeket akiknek a Mélygarázs területén tartózkodása másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet, továbbá az ittas, bódult állapotban lévő, ön- vagy közveszélyes személyeket a biztonsági szolgálat köteles távozásra felszólítani, ennek eredménytelensége esetén arányos mértékű kényszerítő eszköz igénybevételével az illető személyt (személyeket) a Mélygarázs területéről eltávolítani.
 • Látogatók biztonsági szűrése: A biztonsági szolgálat a látogatóknak a Mélygarázsba való belépésekor, illetve onnan történő távozásakor, kizárólag indokolt esetben és a hatályos jogszabályi rendelkezések betartása mellett, jogosult a látogatók csomagjait megvizsgálni.
 • Garázdaság: Garázda magatartás, vagy bármely szabálysértés, bűncselekmény kísérlete, el-követése esetén a Mélygarázs biztonsági szolgálata köteles a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően eljárni.
 • Biztonsági kamerarendszer: A Mélygarázs területén a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (a továbbiakban: kamerarendszer) segíti, melynek szakszerű működtetéséről az Üzemeltető gondoskodik, a Ház általános őrzésvédelmét ellátó - a 2005. évi CXXXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelő - biztonsági szolgálat útján.
 • Kiürítés havaria helyzetben, illetve közveszéllyel történő fenyegetés esetén: Ha havaria helyzet vagy közveszéllyel történő fenyegetés miatt a személy- és vagyonvédelem érdekében a létesítmény részbeni vagy teljes kiürítése válik szükségessé a biztonsági szolgálat jogosult a Mélygarázs területén tartózkodó látogatókat a Mélygarázs elhagyására felszólítani, akik ezen felszólításnak kötelesek haladéktalanul eleget tenni.

 1. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, SEGÍTSÉGHÍVÁS

 • Amennyiben megsérült, vagy más személy sérülését észleli, kérjük jelezze azt a Mélygarázs kijárati sorompói mellett található információs ponton. Egészségügyi dobozt, kötszert, tapaszt azonnal tud biztosítani.
 • Súlyosabb esetben és az éjszakai időszakban hívja a 112-es segélyhívót.
 • Ha füstöt vagy tüzet észlel, kérjük azonnal hagyja el az épületet vagy a tűz környezetét és jelezze az eseményt az Üzemeltetőnek, vagy azonnal hívja a 112-es segélyhívót.
 • A tüzet ne próbálja egyedül eloltani, ha Ön nincs erre kiképezve!

Köszönjük, hogy Ön is felelősen, a békés egymás mellett élés jegyében használja a Múzeum Mélygarázst és a parkot!

Díjszabás: ligetbudapest.hu/parkolas

Városliget Zrt.

 

NYITVATARTÁS: Minden nap 0—24 óráig.

ELÉRHETŐSÉGEK: ugyfelszolgalat@ligetbudapest.hu, +36 (1) 374-3131