Magyar Zene Háza látogatói szabályzat

Rendezvények látogatása

Előadásainkat, rendezvényeinket érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes, illetve a kizárólag regisztrációt igénylő programok.

Felhívjuk ingyenes programjainkra érkező látogatóink figyelmét, hogy az ingyenes programok kizárólag az adott rendezvényterem befogadóképességének mértékéig, érkezési sorrendben látogathatóak, és a hosztesz kollégák – a tűzvédelmi előírások figyelembevételével – meghatározott létszám elérésekor a további belépést megakadályozzák.

A Magyar Zene Háza épületét és rendezvényeinket mindenki saját felelősségére látogathatja.

Az előadás kezdete után késve érkező vendégeink csak az előadás megzavarása nélkül, a hoszteszek segítségével foglalhatják el a helyüket.

 

Ruhatár

Minden nap: 10:00–programzárásig

A ruhatár használata ingyenes és a kiállítások, rendezvények látogatása esetében kötelező. A csomagokat, bármilyen méretű hátizsákot, esernyőt és 30×40×20 cm-nél nagyobb méretű táskát kötelező a ruhatárban elhelyezni. Háton semmilyen méretű táska nem viselhető, a kis méretű női hátitáskákat csak elöl viselve vagy kézben lehet bevinni. Kabátban a kiállítások nem látogathatóak. A kiállítótérbe, rendezvénytérbe tilos bevinni palackot, ételt, italt, élő állatot (kivéve vakvezető kutya), gyermekjátékot, rollert, vagyonra-, személyre-, vagy közbiztonságra veszélyes eszközöket, szúró- és vágóeszközöket, illetve bármit, ami a látogatók és a munkatársak testi épségét, biztonságát, illetve a műalkotások állapotát veszélyeztetheti.

Táskák és kiskabátok elhelyezésére ruhatári tárolószekrények is rendelkezésre állnak, melyek használata díjtalan. A ruhatári tárolószekrények minden nap a Magyar Zene Háza nyitvatartási idejében használhatóak. Az Intézmény fenntartja a jogot, hogy a nyitvatartási időn túl a ruhatári tárolószekrényekben hagyott tárgyakat a szekrényekből kiürítse.

Vagyonkezelő és az Intézmény a ruhatári tárolószekrényeket nem felügyeli és nem őrzi, ezért az azokban elhelyezett tárgyakért a Vagyonkezelő és az Intézmény felelősséget nem vállal.

 

Fényképezés

Állandó kiállítás:
Vaku-, illetve fényképállvány, továbbá mobilkészülékekhez szelfibot és stabilizátor használata tilos. A felvételek kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. Videofelvétel készítése tilos.

Koncertek:

Fénykép és videofelvétel készítése tilos!

 

Tárlatvezetés

A kiállításon kizárólag a Magyar Zene Háza képzett tárlatvezetői tarthatnak tárlatvezetést.

 

Mobiltelefon

Kérjük, a kiállítótérben, a koncert- és zenepedagógiai termekben és a multimédiás könyvtárban ne zavarja a többi látogatót hangos beszéddel, mobiltelefonját halkítsa le és ne használja beszélgetésre.

 

Látogatás kisgyermekkel

A Magyar Zene Háza örömmel fogadja kiskorú látogatóit, ugyanakkor 12 évnél fiatalabb gyermek felnőtt kísérő nélkül nem tartózkodhat a Kiállítótérben.

 

Dohányzás

A Magyar Zene Háza épöletében tilos a dohányzás, elektromos cigaretta használata sem megengedett.

 

Akadálymentesség

Mozgásukban korlátozott személyek a Magyar Zene Házát akadálymentesen látogathatják. Az emeletek között a bejárattal szemben lévő lifttel közlekedhetnek.

 

Zárási rend

A kiállítás és a vetítőterem 18:00-kor zár, a jegykiadás és belépés utolsó időpontja 17:00. Kérjük, hogy szíveskedjen elhagyni az adott területet a zárást végző kollégák megjelenésekor, és legkésőbb 17:50-ig keresse fel a ruhatárat, ha szükséges.

 

Csoportos és családi látogatás

A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt (valamint eseti külön engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terheli a felelősség azért, hogy csoportjuk minden tagja betartsa a látogatói szabályzatban foglaltakat.

 

Egyéb rendelkezések

Rendezvényei tekintetében a Magyar Zene Háza fenntartja az időpont-, a helyszín- és a szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.

Jegyet csak abban az esetben áll módunkban visszaváltani, amennyiben a rendezvény elmarad.

Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

Amennyiben egy produkció ideális lebonyolításához szükséges, a nézők átültetésének jogát a Magyar Zene Háza fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek helyet tud biztosítani. Ilyen esetben a koncert megkezdése előtt a hoszteszek tájékoztatják a nézőket az esetleges átültetésről.

Egyes produkciókról a Magyar Zene Háza hang- és képfelvételt készít. Ennek érdekében kamerahelyeket alakíthat ki a nézőtéren, az eszközök pedig bizonyos ülőhelyek esetében korlátozhatják a színpadra való rálátást. Ilyen esetben – amennyiben érintett látogatónk jelzi igényét hosztesz kollégáinknak – munkatársunk másik ülőhelyet ajánl fel a szabadon maradt ülőhelyek függvényében.

Tájékoztatjuk, hogy az eseményről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen, mint látogató, a jegy tulajdonosa is megjelenhet. A látogató tudomásul veszi, hogy a felvétellel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel a rendezőkkel, a felvétel készítőivel vagy annak más jogos felhasználóival szemben.

Hosztesz kollégáink távozásra szólíthatják fel azt a nézőt, illetve látogatót is, aki beszélgetéssel vagy hangos, illetve megbotránkoztató viselkedéssel az előadást vagy annak élvezetét, valamint az épületében tartózkodó más személyeket zavarja vagy megbotránkoztatja. A rendezvények alatt mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató hosztesz kollégáink felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök rendezvény alatti használatával, a hosztesz kollégák, a közönségforgalmi ügyeletes vagy a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására. A közönségforgalmi ügyeletes kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt vagy más látogatókat zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.

Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a programokat, illetve az épületét érvényes belépőjeggyel sem látogathatja. Hosztesz kollégáink, a közönségforgalmi ügyeletes és a biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani.

A látogató köteles a Magyar Zene Háza helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.

Tilos bevinni a rendezvénytermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, amelynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési, közlekedési útvonalat (pl. babakocsi, kismotor, roller, nagy méretű hangszer stb.)

A Magyar Zene Háza területén elhagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.

Vakvezető kutya kivételével állatot, valamint fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat vagy anyagot tilos behozni a Magyar Zene Háza területére. Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, görkorcsolya, gördeszka stb.) abban az esetben lehet behozni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható. Ezen eszközök ruhatárban történő elhelyezése kötelező.